Leerkrachten

Nu niet alleen scholen, maar ook bibliotheken sluiten, ziet Schoolsupport het als haar taak om álle scholen tijdelijk gratis toegang te geven tot online informatieboeken.

Dit betekent dat DC Online, de online schoolbieb van Documentatiecentrum, tijdelijk, via Basispoort, thuis toegankelijk is voor alle basisschoolleerlingen van Nederland. 

Daarmee hebben leerlingen, via Basispoort, ook thuis toegang tot informatieboeken voor lees-, onderzoeks- of presentatietaken. En bieden we leerkrachten kant-en-klare tips voor leesopdrachten en Tips-voor-thuis.

Ook organiseren we, zolang nodig, een korte webinar om snel de weg te vinden op dconline.nl. Verder verloten we vanaf 25 maart elke dag Documentatiecentrum informatieboeken onder leerlingen die die dag hun Werkstuk inzenden. De boeken versturen we naar de school van de leerling. Leerlingen winnen boeken voor hun klas of school.

 

Wat betekent dit concreet?

Elke school krijgt voor al zijn leerlingen toegang tot meer dan 450 leesboeken uit de reeksen KijkdoosMini InformatieJunior InformatieInformatie en Uitgelicht

 

Directie, IB en ICT-coördinator op basisscholen hebben hierover een mail ontvangen met daarin informatie. Scholen die hiervan gebruik willen maken mailen de volgende gegevens naar  service@schoolsupport.nl: BRIN (6cijfers), Schoolnaam, Plaats, Wel/Niet Basispoort. Bel voor aanvullende vragen naar +31 (0)76 205 01 01.

 

Hoe helpen we leerkrachten en ouders thuis?

Op deze pagina vind je naast een handleiding ook diverse kant-en-klare lesideeën voor thuis! Deze lesideeën maakten wij in samenwerking met www.leesbevorderingindeklas.nl om, ook nu, ook thuis, bij te kunnen dragen aan leesonderwijs en informatieverwerking. Kijk snel in het menu aan de rechterkant.  

 

Kijk daarnaast ook op www.documentatiecentrum.nl/webinar om je aan te melden voor een webinar waarin we in 30 minuten alle handige mogelijkheden, inclusief de leesondersteuning voor zwakke lezers, van DC Online aan je presenteren. Zodat je je leerlingen gericht lees- en verwerkingstaken kunt geven.

 

 

Download